Privacyverklaring:
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Uitgeverij Hermans kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Uitgeverij Hermans, en/of omdat u deze zelf bij een bestelling in de Boekenkraom of via het invullen van een contactformulier op de website aan www.uitgeverijhermans.nl verstrekt.
Uitgeverij Hermans kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

WAAROM UITGEVERIJ HERMANS GEGEVENS NODIG HEEFT

Uitgeverij Hermans verwerkt uw persoonsgegevens om bestellingen en/of reclamaties juist af te kunnen handelen en/of om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

HOE LANG UITGEVERIJ HERMANS GEGEVENS BEWAART

Uitgeverij Hermans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN

Uitgeverij Hermans verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website www.uitgeverijhermans.nl worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@uitgeverijhermans.nl. Uitgeverij Hermans zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

REACTIES

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

 

BEVEILIGEN

Uitgeverij Hermans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website www.uitgeverijhermans.nl maakt gebruik van een beveiligde database en een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@uitgeverijhermans.nl.

Uitgeverij Hermans is als volgt te bereiken:

Postadres: Plataanweg 40, 7255AZ Hengelo Gld
Telefoon: 06-11912829
E-mailadres: info@uitgeverijhermans.nl